Protokoll for Grozza, Frikk og Fox - 17.04.10
1
2
3
4
5
1)Tilgjengelighet
Hundens møteprogram
og kontaktvillighet
Avviser aggresivt kontakt med fremmede mennesker Unndrar seg kontakt med fremmede mennesker

Godtar kontakt med fremmede mennesker
Frikk

Tar kontakt med fremmede mennesker, for eksempel når fører tar kontakt
Grozza
Påtrengende kontaktvillighet
2) Lekelyst (Jaktkamp)
hundens evne/vilje til
å vise kampadferd
Avviser lekeinvitasjon, leker ikke Noe treg i starten senere aktiv i korte intervaller Lett å få i gang, aktiv. skiller mellom aktivitet/passivitet
Frikk

Starter raskt. intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek
Grozza

Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke
4)Sosial kamp
hundens evne/vilje til å vise kampadferd
Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt

Svarer svakt på kamputfordring. Oppfordrer selv ikke til kamp.
Grozza

Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke.
Frikk
Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke. Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall
5) Sosial dominans
Hundens evne til å klatre på rangstigen
Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig) eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke
Grozza
, Frikk
Viser moderate dominanstegn riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek. Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start
6) Jaktlyst
Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte
Viser ingen interesse Starter men fullfører ikke Starter nølende, økende interesse, fullfører

Starter målbevisst. bytteinteressert
Grozza, Frikk

Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser
7) Byttegripende
Hundens evne og intensitet i å gripe byttet
Ingen bytteinteresse

Svak interesse. snuser på byttet. Griper ikke
Grozza

Griper noe nølende, slipper raskt Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter Frikk Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse
8) Forsvarslyst
Hundens lyst til å stanse en inntrenger
Ingen engasjement. kan vise flukt eller flukttendenser

Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser
Grozza

Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde Frikk Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start
9) Funksjonsutvikling
Intensitet og hurtighet
Ingen synlig reaksjon Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep
Frikk

Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominans-
programmet
Grozza

Rask utvikling med tyngde i dominansprogram Står avventende,
går direkte i angrep
10) Terskelverdi
Hvor stor trussel det må til for å utløse flukt/angrep
Umiddelbar flukt/angrep reaksjon Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen Viser flukt/angrep ved revirgrensen

Ingen flukt/angrepsreaksjon
Grozza, Frikk

11) Avreagering
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning
avreagerer ikke avreagerer men bruker for lang tid i enkelte testmomenter

Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen
Grozza, Frikk

Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelses
drift
Ingen reaksjon
ingen avreaksjon
12) Konsentrasjon
Hundens evne til å holde på oppmerksomheten
Bryter oppmersomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning. Impulsiv

Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning
Grozza

Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv
Frikk
Tendenser til blokkering ved enkelte testmomenter Blokkerer
13) Koordinering
Riktig handling mellom og mot opplevelsene
Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjonene Løser enkelte moment rasjonelt

Løser de fleste momenter rasjonelt
Grozza, Frikk

korrekte handlinger med full kontroll
14) Temperament
Hvor hurtig hunden tilpasseer seg omgivelsene
Ikke reaksjon i testsituasjone, kan også være uengasjert Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonen Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen Frikk

Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene
Grozza

Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. handlingen veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene
15) Mot
Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave
Er ikke i stand til å løse testsituasjonen tross førerhjelp trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste testsituasjonene Løser selvstendig og hurtig største delen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt
Grozza
, Frikk
Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser
16) Skarphet
Hundens refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på
refleksreaksjonen til hunden er momentant flukt Gjør unnamanøver. vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn
Grozza, Frikk
Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. kan vise angrep/aggressivitet viser angrep med islett av bestående aggresjon Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse
17) Skuddfast
Hundens reaksjon på skudd
Skuddredd. Viser momentant flukt. Tydelige klengetendenser eller går direkte i passivitet Skuddredd. bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. kan vise økende redsel for hvert skudd Skuddberørt. pendler mellom redsel og oppgitthet. tilstanden vedvarer ved hvert skudd Skuddfast. Sterke oppmerksomhets-
signaler som avtar ved hvert skudd. gjenopptar aktiviteten.

Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets-
signaler
Grozza

Vi valgte og ikke kjøre skudd på Frikk.